РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Електра Помп

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Електра Помп

 

съдържание на рекламата

"www.electrapomp.com ПОМПИ SAER ОФОРМЯТ ВОДАТА Водата трябва да се третира съгласно крайното използване. Благодарение на широката гама на материали и конфигура- ции, помпите SAER могат да се използват за вода за питейни нужди, промишленост, ОВК, производство на електроенергия, пречиствателни станции, инсталации за омекотяване и обрат- на осмоза и много други, оптимизирайки параметрите и по- треблението на ел. енергия. Помпите SAER “оформят“ водата за всички Ваши нужди. Варна, тел.: 052/741 309, 052/614 787 GSM: 0888 889 143, 0888 997 309 e-mail: epomp@mail.bg"