РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Експо Бизнес Партнерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Експо Бизнес Партнерс

 

съдържание на рекламата

ECOMONDO

ТНЕ GREEN TECHNOLOGY ЕХРО

03-06
НОЕМВРИ
2020 r.

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР РИМИНИ ИТАЛИЯ

Нека да създадем един по-добър свят.

 

Организирано от
ITALIAN
EXHIBITION
GROUP
Provldlng the future

В сътрудничество с
IТAUAN TRADE AGENCY

Едновременно с
КEYENERGY
ТНЕ RENEWAВLE ENERGY ЕХРО

ecomondo.com


За информация и заявка за безплатни билети. моля. свържете се с:
Ехро Business Partners - Chavdar Gorchev - Tel. +359 899190961 - office@expobusinesspartners.net