РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Експо Бизнес Партнерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Експо Бизнес Партнерс

 

съдържание на рекламата

ECOMONDO

Да проектираме
Един по-добър
Свят.

От новите модели на развитие на кръговата икономика
до технологичните решения за управление и защита на ресурсите:
международна платформа за насърчаване разрастването
на иновативна предприемаческа екосистема и създаване на по-устойчиво бъдеще.

 

За повече информация и заявка на безплатни Vip карти: Ехро Busiпess Partпers
Chavdar Gorchev - Tel. +359 899190961 - office@expobusiпesspartпers.пet

 

5 - 8 НОЕМВРИ 2019
ПАНАИРЕН ЦЕНТЪР РИМИНИ

със съдействието на ITA
Едновременно с KEY ENERGY
Организиран от ITALIAN EXHIBITION