РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Експо Бизнес Партнерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Експо Бизнес Партнерс

 

съдържание на рекламата

ЗЕЛЕНА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

6-9
ноември
2018 г.
Римини ИТАЛИЯ

ecomondo.com

22. Международен панаир
за оплзотворяване на материали
и енергия и за устойчиво развитие

ЕCOMONDO
THE GREEN TECHNOLOGIES EXPO

hoopcomunication.it

ЕДНОВРЕМЕННО С
KEY ENERGY

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ
ITALIAN EXIBITION GROUP
Providing the future

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С
ITALIAN TRADE ACADEMY
Italian Trade Commission
Trade Promotion Office of the Italian Embassy

За информация и заявки за безплатни ВИП карти, моля
свържете се с: Expo Business Partners - Chavdar Gorchev -
Тел. + 359 899 19 09 61 - office@expobusinesspartners.net