РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Експо Бизнес Партнерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Експо Бизнес Партнерс

 

съдържание на рекламата

ГОЛЕМИТЕ ТЕМИ НА ЗЕЛЕНАТА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ВЪВ ФОКУСА
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЪБИТИЯ НА 22-рото ИЗДАНИЕ НА ECOMONDO

Панаир в Римини (Италия), 6 – 9 ноември 2018 г.


Европейската стратегия за пластмасите и нейното развитие; най-авангардният опит в кръговата биоикономика в страните от ОИСР и индустрията 4.0, приложена към управлението и използването на отпадъците; опазването, възстановяването и повторното използване на водните ресурси. Това са само някои от темите във фокуса на водещите прояви на следващото издание (22-ро) на Ecomondo, организирано от Italian Exhibition Group от 6 до 9 ноември 2018 г на Панаира в Римини.

Във водещите международни прояви ще участва голяма група от италиански и чуждестранни лектори от най-висококвалифицираните в различните области. Панелът е разработен от Научно-техническия комитет, така че да се осигури връзка с най-актуалните проблеми в различните развиващи се сектори на зелената и кръгова икономика.

На 7 ноември, сряда, конференцията, озаглавена How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy (Как да внедрим Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика), си поставя за цел да даде тласък на Европейската стратегия за пластмасите, представена от Европейската комисия през февруари тази година. Тези дни станахме свидетели на първите стъпки с предложената от Брюксел забрана на сламките, клечките за уши и други пластмасови продукти.

Конференцията ще бъде насочена към аудиторията от секторите за биобазирана и биоразградима пластмаса, както и към този на традиционната пластмаса, призовани от новите предизвикателства на пазара.

Организацията е поверена на Научно-техническия комитет на Ecomondo и Legambiente съвместно с Assobioplastiche, Corepla, Federchimica, PasticsEurope Italia, Enea и Res Urbis
H2020 project

Произведеното в Европа количество пластмаса възлиза на 25,8 милиона тона всяка година, докато теглото на пластмасовите отпадъци е 49 милиона тона; рециклират се
по-малко от 40%.

На Ecomondo проектът eCircular, спонсориран от Climate-Kic и ръководен от Университета на Болоня, ще даде насоки за възможните действия за драстично намаляване на екологичната тежест на пластмасите.

В тясна връзка с темата за пластмасите проблемът с отпадъците в морските води (marine litter) се утвърждава като важна тема на Ecomondo, като за трета поредна година, съвместно с Legambiente и Enea, форумът ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, готови да предоставят най-новите знания и опит по този въпрос.

Авангардните научни изследвания и приложението им в управлението и оползотворяването на водните ресурси е другият важен раздел на Ecomondo, със секцията Global Water Expo в тясно сътрудничество с Utilitalia. Ключовото събитие обаче, което ще се проведе за първи път в Италия и за първи път в страна от Южна Европа, ще бъде European Nutrien Event – двудневен форум, организиран на Ecomondo от Европейската платформа за устойчив фосфор (European Sustainable Phosphorus Platform), европейски орган, който съвместно с някои държави членки насърчава научните изследвания за възстановяването на фосфора като критична суровина от битовите отпадъчни води.

Индустрия 4.0 за по-голяма ефективност в управлението и използването на отпадъците ще бъде във фокуса на среща, организирана от Научно-техническия комитет на Ecomondo съвместно с Националния изследователски съвет на Италия и университетите на Сан Марино и Болоня. Роботиката и автоматизацията са от ключово значение за подобряване сортирането на отпадъците след събиране, а Internet of Things и data analytic допринасят за повече интелигентни решения в логистичните процеси.

Сред проявите, които не трябва да се пропускат, е десетото издание на Наградата за устойчиво развитие, спонсорирана от Фондацията за устойчиво развитие съвместно с Ecomondo. С наградата ще бъдат отличени най-добрите компании в разделите Води и ресурси, Устойчиво строителство и Енергия от възобновяеми източници.


За повече информация, моля, посетете https://www.ecomondo.com/

 

Expo Business Partners - Chavdar Gorchev -
Тел. + 359 899 19 09 61 - office@expobusinesspartners.net