Екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини

12.09.2016, Брой 3/2016

 

Проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, предвижда изграждане на станции за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в 5 общини в България и обслужването на още 17.

По проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства” в общините Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол ще бъдат създадени площадки за обезвреждането на тези отпадъци.

Проектът е на стойност почти 9 млн. швейцарски франка. Центровете ще са оборудвани с разнообразни съдове за съхранение на отпадъци, а модернизирани микробуси за разделно събиране ще обслужват не само петте основни общини, включени в проекта, но и 17 съседни.

Във включените общини се предвижда и провеждането на информационни и обучителни кампании с цел подобряване на гражданското съзнание спрямо правилното изхвърляне на опасните битови отпадъци. Графиците за събиране на стари лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще бъдат обявявани на видно място в кметствата, магазините за хранителни стоки, сайтовете на общините и местните вестници.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Управление на негодни пестицидиТехнически статии

Управление на негодни пестициди

Пестицидите са разнородни по химичен състав и токсикологични свойства вещества, които се използват за унищожаване, отблъскване или контрол на растителни и животински форми на живот, считани за вредители. Употребата им има за цел повишаване на добивите и ликвидиране на някои паразитни болести, но наред с това непрекъснато се увеличава информацията за отрицателните ефекти на тези съединения върху екосистемите и хората, които могат да бъдат в резултат на нарушаване на препоръките при тяхното използване – норми на разход, срок на приложение и др.

Рециклиране на портативни батерииТехнически статии

Рециклиране на портативни батерии

Цифровизацията на технологиите прави батериите неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при употреба или съхранение в домакинствата, но стават потенциално опасни в момента, когато попаднат в общия поток битови отпадъци.

Рециклиране на отработени масла

Mаслата, минерални или синтетични, са съществена част в широк спектър от процеси и намират приложение като течности за металообработка, охлаждащи течности за двигатели, трансмисионни и трансформаторни масла и др. Опасното естество на отработените масла налага необходимостта от тяхното правилно рециклиране, третиране или обезвреждане.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top