Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

19.09.2014, Брой специално издание на сп. Екология & Инфраструктура/2014 / Фирмени статии /

  • Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

 

Еко Макс Био ЕООД е сред водещите български фирми в областта на екоиновациите. Репутацията си дължи на цялостните си иновативни решения и продукти за пречистване на индустриални и битови отпадни води с помощта на модерните био- и нанотехнологии.

От момента на нейното създаване преди 22 години, фирмата се налага като новатор, след като първа в България започва производство на бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство.

Система за произвеждане на фосфорен тор
Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение ""Екомакс-иновации"" разработи иновационна система за произвеждане на първокласен фосфорен тор чрез отстраняване на азот и фосфор от пречиствателни станции за отпадни води и животновъдни ферми.

В преситен воден разтвор на едновременно присъстващи магнезиеви, амониеви и ортофосфатни йони (какъвто може да бъде отпадъчната вода) в моларно съотношение Mg+2: NH4+:PO4-3 = 1:1:1 и при определена (значителна) турболенция се образуват кристали на минерала струвит (съдържащ фосфор, ангажиран от разтвора), които лесно се утаяват.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер
Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за дехидратиране, биоензимно обработване и компостирне на сепарирани утайки от животновъдни ферми с ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер. В различните модификации са взети предвид всички характерни особености на отделните животновъдни отрасли.

По задание на клиента може да бъде разработена и система за обработка на утайките от промишлени производства и др. Технологията решава неразрешими досега проблеми с депониране и компостиране на животинските отпадъци, като ги превръща в първокласен биотор. Най-важното е, че с новата технология се постига контролирано разграждане на органичните вещества до лесно усвоима форма от растенията и културите и по този начин се намаляват загубите на биогенни елементи като азот, калий и фосфор.

ДЕХИДРОМАКС-20-13 е система от типа ""всичко в едно"", при която в резултат на третирането със специално разработени биоензимни препарати и реагенти, дозирани автоматично от дозираща помпа, се получава филтриране и уплътняване на утайките, третиране с ензими и присъщи за процеса на компостиране микроорганизми. Филтрирането се извършва в специален филтриращ бик-бек бокс, изработен от армиран двуслоен геотекстил.

Депонирането се извършва заедно с бик-бек бокса и така престоява до приключване на процеса на компостиране. При нормални условия компостирането приключва от 3 до 5 месеца, след което може да се разпръсне на полето за наторяване.

Главното преимущество на този метод е неговата гъвкавост и ниската цена на оборудването, както и ниските експлоатационни разходи. Полученият материал (биокомпост) може да замени химическите торове, а филтрираната вода може да се използва за напояване. При необходимост може да се изгради и нанофилтрираща система за повторно използване на водата.

Принцип на действие
Водата постъпва в биобасейна, където автоматично се подава бактериален инокулант от инкубатора за култивирана биомаса. Посредством циркулационна помпа водата циркулира в продължение на 30 минути, след което се изпомпва за филтрация. Филтрираната вода изтича и се събира във водосборния резервоар, а утайката остава в бик-бек-бокса. Когато бик-бек-боксът се напълни с утайка, се сменя с нов, а пълният се депонира за компостиране.

ДЕХИДРОМАКС-20-13-контейнер може да бъде произведен според индивидуалните нужди на всеки клиент. Най-малките инсталации са за малки ферми с капацитет 1м3 на ден, а най-големите - за 100м3 на ден.

Предимства
• ниска цена на съоръжението като цяло;
• ниска цена на консумираната в случая електроенергия;
• не се влияе от климатичните условия;
• не се изискват високи повърхности за съоръжението;
• технологията изисква малки количества химикали;
• успешно отстранява органични съединения, като по този начин не допуска изпаряването и изтичането на неприятни миризми
• евтина поддръжка и ниски разходи за труд;
• технологията ДЕХИДРОМАКС-20-13 не включва промяна и технически модификации, които биха се наложили с оглед разположението на съоръжението при проблемен релеф или малка площ.

Компанията предлага ""Услуга до ключ"", включваща оценка на ситуацията и изготвяне на технология за източване; количество и срокове; проект и лоялност + доставка; вид на утайката за пречистване: съдържание на варовик, % твърдост на утайката, омасленост; анализ на утайката за да се установи размерът на частиците за превръщане в суха маса.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноемвриФирмени статии

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми в сектора, сред които е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, екодизайн и нови материали, Индустрия 4.0 IoT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на зоната за комунални услуги, раздел за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?Фирмени статии

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top