ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

01.06.2022, Бизнес / Отпадъци

  • ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

Бизнес

 

Европейската комисия стартира обществена консултация относно ревизията на Рамковата директива за отпадъците, включваща задаване на цели за намаляване на хранителните отпадъци в Европейския съюз (ЕС). Ревизията цели да подобри цялостните резултати по отношение на околната среда вследствие на управлението на отпадъци в съответствие с йерархията и внедряването на принципа "замърсителят плаща". Обществената консултация ще продължи до 16 август т. г. и ще се фокусира върху следните области: предотвратяване (включително редуциране на хранителните отпадъци), разделно събиране, отпадъчни масла и текстил и прилагане на йерархията за управление на отпадъците и на принципа "замърсителят плаща". Ревизията предвижда преразглеждане на няколко законодателни клаузи от Директивата, както и на целите, поставени в Европейската зелена сделка, стратегията "От фермата до трапезата" и Плана за действие за кръговата икономика.


› Реклама



"За да постигнем целите на Европейската зелена сделка за кръгова икономика и климатична неутралност, на първо място ние трябва да положим повече усилия за избягване на генерирането на отпадъци и да повишим ефективността на сектора за управление на отпадъци. Именно това искаме да направим с тази ревизия и работим за това за първи път да поставим цели за редуциране на хранителните отпадъци. Очаквам предложенията за това как да направим продуктите по-полезни и по-екологосъобразни в края на експлоатационния им живот", коментира Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по околната среда, океаните и рибарството.



"Предизвикателствата за климата и биоразнообразието, пандемията от COVID-19 и продължаващите конфликти правят още по-важен прехода към по-надеждни и устойчиви хранителни системи, предпазващи и хората, и планетата. Трябва да увеличим усилията си за ограничаване на тези отпадъци. Чрез поставяне на правно обвързващи цели за редуциране на хранителните отпадъци възнамеряваме да намалим екологичния отпечатък на хранителните системи и да ускорим напредъка на ЕС към глобален ангажимент за понижаване на количеството генерирани хранителни отпадъци наполовина до 2030 г.", допълва Стела Кириакидес, европейски комисар по здравеопазване и безопасност на храните.


 

Обществената консултация ще предостави поглед върху продължаващата дейност по оценка на въздействието, която ще съпроводи предложението на Комисията. ЕК кани всички граждани и заинтересовани страни да изразят мнението си по следните въпроси: редуциране и предотвратяване на генерирането на отпадъци; намаляване на хранителните отпадъци; системи за разделно събиране; регулаторни и икономически стимули. Може да се включите в консултацията до 16 август 2022 г. тук.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълноБизнес

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурсиБизнес

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурси

По традиция много национални и международни асоциации активно участват в оформянето на програмата на изложението – дали като изложители, със специални изложби, демонстрации на живо, обиколки или лекции.

Биоразградими и компостируеми пластмасиТехнически статии

Биоразградими и компостируеми пластмаси

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно.

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводнициИновации

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводници

Подходът включва сепариране на мрежата от сребърни нанопроводници от останалите материали, използвани за производството на електронното устройство. След това проводниците от тази мрежа се разделят един от друг в разтвор. Впоследствие те могат да се използват за изработката на нова мрежа и инкорпорирането й в нов сензор или други устройства.

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Управление на зелени и хранителни отпадъциТехнически статии

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Подходящото управление на биоотпадъците осигурява възможност за получаването на компост с добро качество, който може да бъде използван като почвен подобрител, или на биогаз. Какви процеси се прилагат за това и какви са необходимите условия за провеждането им, вижте в статията.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top