ЕК отчита напредък в събирането и обработката на отпадни води в Европа

24.09.2013, Брой 3/2013

 

Подобрения в събирането и обработката на отпадните води в Европа показват последните изследвания на ЕК. Въпреки напредъка обаче Комисията отчита все още големи различия между отделните държави членки.

Изготвеният от Комисията доклад, който обхваща периода 2009 г. и 2010 г. показва, че преобладаващата част (91%) от замърсените води от големите градове на ЕС се подлага на по-щателно пречистване, което е значителен напредък по отношение на положението, отразено в предишния доклад (77%). Отчита се и подобряване на качеството на водите за къпане, благодарение на по-доброто пречистване на водите и по-редките изхвърляния на необработени канализационни води в околната среда.

В доклада е посочено, че събираемостта на отпадните води е на много високо ниво, като 15 държави членки събират 100% от общото си количество замърсена вода.
Степените на съответствие по отношение на по-строгото пречистване за борба с еутрофизацията и за намаляване на бактериологичното замърсяване, което би могло да се отрази на човешкото здраве, са 77% като цяло. Държавите членки от ЕС-12 са достигнали средно едва 14%, а Австрия, Германия, Гърция и Финландия - 100% изпълнение.

Но в приложение към доклада, в което се сравнява положението в 27 европейски столици, е изразена загриженост: само 11 от 27-те столици имат подходяща система за събиране и пречистване на водите, въпреки че стандартите са определени преди повече от 20 години.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top