РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Altivar Process - точният избор
за инвертор в приложения за
питейни и отпадни води

Пълен набор защити
• контрол на кавитацията
• ниско входно/изходно налягане
• управление на липсата, на нисък
   или висок дебит


Прецизно процесно управление за
намален разход на енергия

• Контрол на налягане, дебит и ниво
• Управление на масиви от помпи
• Цялостен мониторинг на помпи


ЕХНАТОН