РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Altivar Process - точният избор за инвертор в приложения за питейни и отпадни води

 

Пълен набор защити

• контрол на кавитацията

• ниско входно/изходно налягане

• управление на липсата, на нисък или висок дебит

 

Прецизно процесно управление за намален разход на енергия

• Контрол на налягане, дебит и ниво

• Управление на масиви от помпи

• Цялостен мониторинг на помпи

 

www.akhnaton.biz