РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ехнатон

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон

 

съдържание на рекламата

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)
Системата за управление на процеси на Mitsubishi
намалява инженерния труд и разходи с 50%

Интегрирана
Напълно интегрирано SCADA, PLC решение

Ефективна
Интегрирано решение за управление на документи

Бърз инженеринг
Интегрирани средства за диагностика и поддръжка

Подобрена производителност
Предварително конфигурирани и тествани инженерни библиотеки


www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН