Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Стартира LUMIexpo – нов раздел на Key Energy, посветен на Smart Spaces и People-Centric технологиите

26.05.2020, / Фирмени статии /

  • Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

 

Зелената сделка и новите европейски икономически политики ще бъдат сред основните теми между 3 до 6 ноември на панаира в Римини по повод 24-ото издание на Ecomondo – водещото международно изложение за екологични технологии, и 14-ото издание на Key Energy, посветено на възобновяемата енергия, интелигентните градове и енергийната ефективност.

 

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.

 

В рамките на Key Energy ще бъде представен LUMIexpo – раздел, посветен на интелигентните пространства и технологиите, ориентирани към хората. Стратегическите фактори за развитие на цифровите технологии се основават на идеята за интелигентни пространства, ориентирани към хората, тоест към техните потребности, когато и където е необходимо, с максимално внимание към намаляването на енергийното потребление и въздействието върху околната среда. LUMIexpo е реална възможност за връзка между тези, които купуват, управляват и прилагат технологии, интегрирани в интелигентни системи за оптимизиране на енергийната ефективност и безопасността на изградената среда – от сградите до градовете и силно развитите индустриални сектори, с фокус върху системните интегратори, мениджърите на съоръжения и енергийни ресурси, мениджърите по сигурността и проектантите.

 

Изданието на Ecomondo и Key Energy през 2019 г. предложи комплексна картина на повече от 1600 компании, като привлече 93 хиляди посетители с професионални интереси.

 

Ecomondo 2020 ще се разгърне в четири изложбени макрораздела: Отпадъци и ресурси; Води (с интегрирания воден цикъл), Кръгова биоикономика; Рекултивация и хидрогеоложки риск. Това са все сектори, в които Италия вече отбелязва рекорд: тя е европейската държава с най-висок общ индекс на приложение на моделите на кръговата икономика. Един положителен цикъл, който възлиза на 88 млрд. евро за икономиката на страната, с добавена стойност от 22 млрд. евро и в който са ангажирани общо 575 хиляди работници.

 

От 2020 г. обаче предизвикателството нараства поради плана за намаляване на вредните емисии, изготвен от Европейската комисия, с амбициозната цел те да бъдат сведени до нула през следващите 30 години. Във връзка с това темите, по които на Ecomondo 2020 ще премерят сили експерти, публични и частни мениджъри, изследователи, гражданско общество и асоциации, ще бъдат: зелените обществени поръчки; екодизайн и пазар на вторични суровини; инфраструктури, съобразени с иновациите на икономиката на споделянето; ролята на градовете и териториите; разпоредби за рециклиране на отпадъците; целите за "край на отпадъка"; опазване на почвите и тяхната основна роля за цялостната биологична верига за материали. Това са инструменти и избор, които трябва да отчитат общия контекст на изменението на климата, което е едновременно негова рамка и крайна цел.

 

Четири са и изложбените секции на Key Energy, чиято основна тема за 2020 г. ще бъде "Там, където енергията среща бъдещето": Вятърна, Соларна енергетика и системи за съхранение, Ефективност (разпределена генерация) и Устойчиви градове, където освен темите за интелигентните градове и електрическата мобилност, ще бъде включен и LUMIexpo – тематичен фокус към устойчивото развитие на градските пространства.

 

Key Energy 2020 е платформата, на която обществените политики ще се срещнат с технологичните предложения на пазара, които могат да ги осъществят. В допълнение, това е възможност за насърчаване на напредъка на законодателството по актуални въпроси, като необходимостта от възможно най-бързо регулиране на развитието на енергийни общности.

 

За информация: https://en.ecomondo.com; https://en.keyenergy.it

За допълнителна информация и посещение на събитието бихте могли да се обърнете към представителя на панаира за България.

 


 

Expo Business Partners 

Chavdar Gorchev

Тел.: + 359 899 19 09 61

office@expobusinesspartners.net

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноемвриФирмени статии

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми в сектора, сред които е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, екодизайн и нови материали, Индустрия 4.0 IoT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на зоната за комунални услуги, раздел за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?Фирмени статии

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top