Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Стартира LUMIexpo – нов раздел на Key Energy, посветен на Smart Spaces и People-Centric технологиите

26.05.2020, / Фирмени статии /

  • Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

 

Зелената сделка и новите европейски икономически политики ще бъдат сред основните теми между 3 до 6 ноември на панаира в Римини по повод 24-ото издание на Ecomondo – водещото международно изложение за екологични технологии, и 14-ото издание на Key Energy, посветено на възобновяемата енергия, интелигентните градове и енергийната ефективност.

 

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.

 

В рамките на Key Energy ще бъде представен LUMIexpo – раздел, посветен на интелигентните пространства и технологиите, ориентирани към хората. Стратегическите фактори за развитие на цифровите технологии се основават на идеята за интелигентни пространства, ориентирани към хората, тоест към техните потребности, когато и където е необходимо, с максимално внимание към намаляването на енергийното потребление и въздействието върху околната среда. LUMIexpo е реална възможност за връзка между тези, които купуват, управляват и прилагат технологии, интегрирани в интелигентни системи за оптимизиране на енергийната ефективност и безопасността на изградената среда – от сградите до градовете и силно развитите индустриални сектори, с фокус върху системните интегратори, мениджърите на съоръжения и енергийни ресурси, мениджърите по сигурността и проектантите.

 

Изданието на Ecomondo и Key Energy през 2019 г. предложи комплексна картина на повече от 1600 компании, като привлече 93 хиляди посетители с професионални интереси.

 

Ecomondo 2020 ще се разгърне в четири изложбени макрораздела: Отпадъци и ресурси; Води (с интегрирания воден цикъл), Кръгова биоикономика; Рекултивация и хидрогеоложки риск. Това са все сектори, в които Италия вече отбелязва рекорд: тя е европейската държава с най-висок общ индекс на приложение на моделите на кръговата икономика. Един положителен цикъл, който възлиза на 88 млрд. евро за икономиката на страната, с добавена стойност от 22 млрд. евро и в който са ангажирани общо 575 хиляди работници.

 

От 2020 г. обаче предизвикателството нараства поради плана за намаляване на вредните емисии, изготвен от Европейската комисия, с амбициозната цел те да бъдат сведени до нула през следващите 30 години. Във връзка с това темите, по които на Ecomondo 2020 ще премерят сили експерти, публични и частни мениджъри, изследователи, гражданско общество и асоциации, ще бъдат: зелените обществени поръчки; екодизайн и пазар на вторични суровини; инфраструктури, съобразени с иновациите на икономиката на споделянето; ролята на градовете и териториите; разпоредби за рециклиране на отпадъците; целите за "край на отпадъка"; опазване на почвите и тяхната основна роля за цялостната биологична верига за материали. Това са инструменти и избор, които трябва да отчитат общия контекст на изменението на климата, което е едновременно негова рамка и крайна цел.

 

Четири са и изложбените секции на Key Energy, чиято основна тема за 2020 г. ще бъде "Там, където енергията среща бъдещето": Вятърна, Соларна енергетика и системи за съхранение, Ефективност (разпределена генерация) и Устойчиви градове, където освен темите за интелигентните градове и електрическата мобилност, ще бъде включен и LUMIexpo – тематичен фокус към устойчивото развитие на градските пространства.

 

Key Energy 2020 е платформата, на която обществените политики ще се срещнат с технологичните предложения на пазара, които могат да ги осъществят. В допълнение, това е възможност за насърчаване на напредъка на законодателството по актуални въпроси, като необходимостта от възможно най-бързо регулиране на развитието на енергийни общности.

 

За информация: https://en.ecomondo.com; https://en.keyenergy.it

За допълнителна информация и посещение на събитието бихте могли да се обърнете към представителя на панаира за България.

 


 

Expo Business Partners 

Chavdar Gorchev

Тел.: + 359 899 19 09 61

office@expobusinesspartners.net

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top