В новия брой на Екология & Инфраструктура

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият електронен брой 8/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е акцентира върху факторите, влияещи върху ефективността на процеса на рециклиране на строителни отпадъци. Статията в рубрика Води на броя разглежда видовете пясъкозадържатели за отпадъчни води, както и особеностите при проектирането, експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения. В изданието ще намерите и репортаж от мащабното изложение Ecomondo, посетено от представител на TLL Media, както и интервюта с кметовете на някои от наградените общини в ЕКООБЩИНА 2018.

Целият бройНай-интересно

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньорФирмени статии

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

"За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти", разказва в интервю за читателите на Екология & Инфраструктура Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа. "Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти", допълва той. 

Индустриални водни филтриТехнически статии

Индустриални водни филтри

От статията може да научите повече за конструкцията и експлоатационните характеристики на най-използваните филтри в индустриални условия - с активен въглен, за отстраняване на желязо, системите за обратна осмоза, многостъпалните филтри, инсталациите за ултрафилтрация.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни водиТехнически статии

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Доброто разбиране на дизайна, работните принципи и предлаганите на пазара опции за тези съоръжения могат да спомогнат за максимално оползотворяване на стойността им от страна на промишлените предприятия.


 

 

Още броеве

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 7 2018

Новият електронен брой 7/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е с фокус върху основните съображения при изграждането на помпени станции за питейни и отпадъчни води. Другите интересни статии в броя са посветени на техниките за емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси, конструктивните особености на маслозадържателите на API и инсталациите за сортиране на битови отпадъци. Прочетете целия брой за още полезна техническа информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 6 2018

Водещата статия в новия специален брой 6/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е посветена на технологиите за газоочистване в индустрията. Сред акцентите в изданието са и специално интвервю със Станислав Станев от Софийска вода и технически статии, разглеждащи оборудването за третиране на отпадъци от ХВП, принципите на йонообменното пречистване на води и спецификите на промишлената газопроводна инфраструктура. Разгледайте целия брой за още полезна техниическа информация.

 

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 5 2018

Новият електронен брой 5/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура акцентира върху иновациите при едни от най-широко прилаганите машини за механично третиране на отпадъци - шредерите. Другите интересни статии в броя са посветени на индустриалните водни филтри, съоръженията за прахоулавяне и инфраструктурните мерки по корекцията на речни корита. Прочетете целия брой за още актуална техническа информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 4 2018

Водеща в новия електронен брой 4/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите и интересно интервю с кмета на община Павликени Емануил Манолов, който обобщава приоритетните области в областта на опазването на околната среда и споделя част от опита, придобит в резултат на участието в инициативата ЕКООБЩИНА. Вижте целия брой за още специализирана информация.

Целият брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top