РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Дефиго

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дефиго

 

съдържание на рекламата

ВСИЧКИ ИЗКОПНИ И БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЕДНО МЯСТО

Официален представител на SBH и Ditch Witch

•Леко укрепване
•Боксово укрепване
•Релсово укрепване
•Укрепване за шахти

•Хоризонтални сонди
•Локатрони системи
•Миксиращи системи
•Каналокопатели

София 1700, ул.Атанас Иширков 31, офис 8, моб. 0887556559; 0889528779; e-mail: office@defigo.bg; web: WWW.DEFIGO.BG