Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Втори брой на сп. Екология & Инфраструктура, посветен на специализираното изложение Вода София 2014, представя наскоро приетата Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Р България 2014-2023 г. Читателите могат да открият коментар по темата от Министерството на регионалното развитие, както и интервю с председателя на БАВ инж. Иван Иванов. Темата „Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти” разглежда процесите по тяхното събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане. Дозирането на химикали във води е разгледано в обширен материал. В статията са представени различните методи за обработка на водата за питейни цели. Броят разглежда и работата по един от най-големите инфраструктурни проекти у нас Икономическа зона София – Божурище. В изданието са поместени и статиите: „Мембранни биореактори”, „Оползотворяване на пепелите от ТЕЦ” и други.
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top