Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Пилотният брой на сп. Екология & Инфраструктура ще ви запознае с различните видове технологии и съоръжения за сепариране на отпадъци. Реален пример може да откриете на стр. 70, където представяме спецификите на дейността и технологичното оборудване на завода за предварително третиране и рециклиране на отпадъци на Екобулпак в София. Отпадъците са във фокуса и на статиите „Инсталациите за производство на биогаз от отпадъци” и „Обработка и рециклиране на електронни отпадъци”. Статията „Управление на водните ресурси в страната” ще ви представи актуалната нормативна рамка и оценка на водните ресурси у нас, състоянието на хидротехническите съоръжения и дейностите, насочени към превенция на риска. За технологиите за опазване на околната среда, внедрени в най-новия ТЕЦ у нас - Ей И Ес Гълъбово, може да прочете на стр. 51.
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top