РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Биогест Интернешънъл България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Биогест Интернешънъл България

 

съдържание на рекламата

"Биогест Интернешънъл България ООД BSK® ТУРБИНИ ЗА АЕРАЦИЯ Биогест Интернешънъл България ООД ул. Ами Буе 18 Б, ап. 4, 1606 София, България Тел: +359 2 852 44 37; Факс: +359 2 953 10 61 E-mail: office@biogest-international.bg www.biogest-international.de 5 - 7 април 2016 щанд 2/В20 и 2/В22"