РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Би Ар Ес Болканс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Би Ар Ес Болканс

 

съдържание на рекламата

КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ БЕЗ КОМПРОМИС!

24 месеца ГАРАНЦИЯ
Реновиране с гаранция
Batery Recovery
Solutions
Нови акумулатори!

FAAM Lithium Technology
София, ул. "Кукуш" 1
тел.: 02 820 3965, 820 3496
0887 72 05 33
office@brsbalkans.com
www.brsbalkans.com