РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Белфри

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Белфри

 

съдържание на рекламата

СТОП НА МИРИЗМИТЕ И ИЗПАРЕНИЯТА

HEXA-COVER® гарантира ефикасен контрол на:
• Миризмите - трайно намляване до 90%
• Вредните емисии - трайно редуциране до 95%
• Загубите от изпарение - снижаване до 95%
• Обрастването и развитието на организми
• Нежеланата загуба на температура
• Нежеланото кацане на птици

УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОТКРИТИ ТЕЧНИ ПОВЪРХНОСТИ

HEXA-COVER® осигурява до 99,9% покриване
на свободната течна повърхност при открити:
• торохранилища
• хвостохранилища
• водни резервоари
• ретензионни басейни
• резервоари за петролни продукти

HEXA-COVER®
COVER YOUR LIQUIDS

DLG tested

belfrie
T/F + 359 52 603 777
E office@belfrie.bg
www.belfrie.bg