БАВ проведе Национален семинар Качество и контрол на питейните води

12.09.2016, Брой 3/2016

 

На 9 и 10 юни т. г. в Габрово се състоя Национален семинар Качество и контрол на питейните води, организиран от Българска асоциация по водите (БАВ) съвместно с партньорите от СЖС България и Акционерно дружество за строителство и услуги КОПАСА, клон България.

Целта на семинара бе да запознае мениджъри и специалисти от водния сектор с актуалните въпроси, свързани с качеството на питейните води, последните технологични решения и добрите практики в областта на мониторинга и пречистването на водите за питейно-битови нужди, и оборудването на пречиствателните съоръжения.

Събитието започна с приветствия от председателя на БАВ инж. Иван Иванов и кмета на Габрово Таня Христова. По време на първия панел бяха разгледани реформите в отрасъл ВиК, възможностите за предоставяне на финансиране във водния сектор по ОПОС 2014 – 2020 г., критериите за оценка качеството на питейните води в България.

В рамките на втория панел бяха обсъдени последните законодателни промени в областта, иновативна технология за изваждане на задържаните утаими и флотируеми вещества в разпределителните канали пред филтрите на ПСПВ Бистрица и прилаганата в ПСПВ Габрово технология на пречистване. Третият панел бе посветен на представяне на технологии за пречистване на питейните води.

В семинара участваха 100 експерта от цялата страна - представители на ВиК дружества, регионални здравни инспекции, лабораторно-изпитвателни комплекси, общини, министерства, научните среди, бизнеса, БАВ и др.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БАВ организира национален семинар Събития

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

На 1 и 2 октомври т. г.

Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВАСъбития

Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА

Форумът, който ще се проведе от 27 до 29 март в Интер Експо Център-София, за поредна година ще обедини целия сектор на водната инфраструктура, вододобива, дистрибуцията, пречистването на индустриални и битови отпадни води, строителни дейности и други.

Паралелно с изложението ще се състои юбилейното десето издание на международната конференция Булаква, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

 

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

БАВ проведе семинар за качеството на питейните водиСъбития

БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

"Hа 25 и 26 септември т.г.

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени местаТехнически статии

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

Обикновено под понятието водни ресурси се има предвид количеството вода, която се намира на повърхността на земята – реки, езера и язовири, като значението на подпочвените води често бива пренебрегвано. Подпочвените води обаче играят съществена роля в хидроложкия цикъл на водата.

Интегриран проект за водния цикъл на град ГабровоТехнически статии

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top