РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: АСМ2

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АСМ2

 

съдържание на рекламата

"ЛИДЕР В ОБЛАСТТА НА АНАЛИТИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ » бързи, ефективни количествени и качествени анализи » определяне на протеини, лекарствени метаболити, пестициди » мощни, гъвкави решения за анализ на води, храни и околна среда » технологични и иновативни продукти в помощ на научните ви разработки Заедно с нашите клиенти правим света по-здрав, по-чист и сигурен www.acm2.com"