АРХИВ НА БРОЕВЕТЕ

Е-списание брой 8/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият електронен брой 8/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е акцентира върху факторите, влияещи върху ефективността на процеса на рециклиране на строителни отпадъци. Статията в рубрика Води на броя разглежда видовете пясъкозадържатели за отпадъчни води, както и особеностите при проектирането, експлоатацията и поддръжката на тези съоръжения. В изданието ще намерите и репортаж от мащабното изложение Ecomondo, посетено от представител на TLL Media, както и интервюта с кметовете на някои от наградените общини в ЕКООБЩИНА 2018.

Е-списание брой 7/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият електронен брой 7/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е с фокус върху основните съображения при изграждането на помпени станции за питейни и отпадъчни води. Другите интересни статии в броя са посветени на техниките за емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси, конструктивните особености на маслозадържателите на API и инсталациите за сортиране на битови отпадъци. Прочетете целия брой за още полезна техническа информация.

Специален брой 6/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещата статия в новия специален брой 6/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е посветена на технологиите за газоочистване в индустрията. Сред акцентите в изданието са и специално интвервю със Станислав Станев от Софийска вода и технически статии, разглеждащи оборудването за третиране на отпадъци от ХВП, принципите на йонообменното пречистване на води и спецификите на промишлената газопроводна инфраструктура. Разгледайте целия брой за още полезна техниическа информация.

 

Е-списание брой 5/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият електронен брой 5/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура акцентира върху иновациите при едни от най-широко прилаганите машини за механично третиране на отпадъци - шредерите. Другите интересни статии в броя са посветени на индустриалните водни филтри, съоръженията за прахоулавяне и инфраструктурните мерки по корекцията на речни корита. Прочетете целия брой за още актуална техническа информация.

Е-списание брой 4/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водеща в новия електронен брой 4/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите и интересно интервю с кмета на община Павликени Емануил Манолов, който обобщава приоритетните области в областта на опазването на околната среда и споделя част от опита, придобит в резултат на участието в инициативата ЕКООБЩИНА. Вижте целия брой за още специализирана информация.

Е-списание брой 3/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Акцент в новия електронен брой 3/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Отпадъци, посветена на технологиите за производство на гориво от смесено събрани битови отпадъци и основните качествени параметри на RDF. В изданието четете още специално интервю с кмета на община Златоград Мирослав Янчев, който споделя добри практики в областта на управлението на битови отпадъци и говори за поредното участие в националния конкурс ЕКООБЩИНА. Открийте още полезни технически материали като разгледате целия брой.

Специален брой 2/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водеща тема на първия специален брой за 2018 г. на единственото у нас техническо списание за екология е концепцията Water 4.0, която се смята за бъдещето в развитието на водния сектор. От изданието може да разберете и повече за скруберите като едни от най-често използваните съоръжения за емисионен контрол, оборудването за сушене на утайки от пречиствателни станции и как хранителните и зелените отпадъци могат да се превърнат в ценен ресурс. За още интересна техническа информация, вижте целия брой.

Е-списание брой 1/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сред най-интересното от първия брой за 2018 година на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура: развиваме темата за полагането на газопроводи, отправяме поглед към предстоящите изложения Вода София и Save the Planet, дърпаме завесата пред една интересна реализация на HERBOLD MECKESHEIM в Южна Африка.... 
И още много интересни материали в броя. Прочетете го.

Е-списание брой 6/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Екология и Инфраструктура 6/2017 е първият, пилотен брой в новия формат на единственото у нас техническо списание за екология.
Най-интересното от Ecomondo 2017 - от мястото на събитието. Репортаж на журналист на списанието за случилото се на най-големия европейски екологичен форум. Интересни екологични проекти в общините Габрово и Търговище. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите в статията за Келдал апаратите. Методите и техниките за намаляването на отпадъците от промишленото производство и още супер интересни статии в броя.

Специален брой 5/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

"Рекултивация на депа" представя основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци – изграждане на изолиращ екран, както и управление на инфилтрата и сметищния газ.

Кои са устойчивите практики в пивоварния сектор у нас? Темата продължава с продуктов преглед на някои от водещите компании в страната, които предлагат решения в областта, осигуряващи високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

Специален брой 4/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Лято е, лее се бира...
Акцент в бр. 4/2017 е темата "Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия". Подготвихме още отразяване на най-интересното от новия конкурс "Екообщина", поглед към предстоящата Конвенция Минамата относно живака. За специалистите разглеждаме подробно джет миксерите и аераторите за отпадъчни води, във фокус са и технологиите за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. И това не е всичко, вижте целия брой.

Специален брой 3/2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Автоматизация в ПСОВ

е водещата тема в броя. Статията очертава тенденциите в областта и разказва в детайли за нарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води и използването на информационни системи за по-ефективното управление на една станция.

Публикуваме много интересно интервю с Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс. Той разказва за технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар. Още ключови теми в броя са "Управление на емисии при производството на енергия от биомаса", "Специфики при избора на тръби" и други. 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top