РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Анес 96

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Анес 96

 

съдържание на рекламата

"Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители Оползотворяване на утайки от ПСОВ Почистване на каломасло-уловители Алтернативни горива Почистване на мазнино-уловители Почистване на канализации Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци Оползотворяване на разтворители и разредители Оползотворяване на утайки от ПСОВ Почистване на каломасло-уловители Алтернативни горива Почистване на мазнино-уловители Почистване на канализации 4000 Пловдив, ул. „Цар Калоян” №21А, тел./факс 032 62 11 65, e-mail: anes.ltd@gmail.com, anes96ood@abv.bg, www.anes96.com"