Аналитичните решения за води на Метром се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества

25.11.2016, Брой 4/2016 / Фирмени статии / Води

  • Аналитичните решения за води на Метром се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества

Води

 

Мониторингът и контролът на качеството на водата са от първостепенно значение. Ние използваме подземни или повърхностни води за питейни, битови или индустриални цели като охлаждане, производство на пара или за приготвяне на различни разтвори. Стриктният контрол върху замърсяването изисква строг надзор на отпадъчните води, изпускани от топлоелектрическите централи или химическите заводи.

За целите на качествения контрол и оценката на риска има нужда от лаборатория за анализ на води с рентабилни и бързи инструменти и методи, които да се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества, по-големия брой проби и намалените граници на определяне. Като водещ производител на апарати за химически анализ, ние знаем за тези предизвикателства. Заради това Метром предлага не само най-нови апарати, но и най-пълните решения за специфичните анализи.При използването на водата като източник на хранителни вещества и енергия, за напояване, като разтворител, почистващ агент, охладител или като система за транспортиране и изхвърляне на отпадъци, тя се замърсява с торове, пестициди, лекарства, хормони, тежки метали, козметични и синтетични продукти. Заради рисковете за здравето Световната здравна организация (СЗО) е задала нормативни концентрации за около 200 вещества, срещащи се във водите.

Специфичните за всяка държава концентрационни граници се определят на база нормативните стойности и хидрогеоложкото състояние на водните тела в страната, и се регулират чрез закони, предписания и стандарти. Метром предлага надеждни, сигурни и точни анализатори и аналитични методи, съответстващи на повечето от тези стандарти и закони.Без значение от вида на водоизточника или типа на водата, Metrohm Process Analytics разполага с подходящ анализатор за постоянно наблюдение на качеството на водата и определяне концентрацията на съответните параметри.

Онлайн анализаторите на Metrohm Process Analytics работят непрекъснато, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, без необходимост от намеса на оператор. Независимо дали се налага анализ на един параметър от един поток, или на няколко различни параметъра от няколко потока, Metrohm Process Analytics осигурява подходящия анализатор.

 

Всички апарати са базирани на аналитични техники като титруване, колориметрия или измервания с йон селективни електроди. Повечето от доказаните лабораторни методи за анализ на води могат лесно да бъдат трансферирани в анализаторите за приложение в електроцентрали, инсталации за обезсоляване, пречиствателни станции за отпадъчни води, нефтохимически заводи и много други.

Примерните параметри за измерване включват pH, проводимост, силикати, натрий, хлориди, нитрити, нитрати, фосфати, амоняк, ХПК, TOC, както и много други параметри в зависимост от вашите нужди.

Александър Кирилов, управител,
Метром България ЕООД

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top