40% намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г. цели ЕС

28.02.2014, Брой 1/2014

 

Спад на емисиите на парникови газове с 40% под равнището от 1990 г., задължение за минимален дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС 27%, прилагане на нова система за управление и нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система са заложените в новата рамка за политиките на ЕС положения в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

Основната цел на поставените параметри е да се стимулира непрекъснатият напредък към нисковъглеродна икономика. Ключовите елементи, които ЕК включва в рамката за политиките в периода до 2030 г., са шест. Намаляването на емисиите на парникови газове е определено като задължителна цел на Съюза към 2030 г.

След 2020 г. годишното намаление на тавана на емисиите от секторите, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, ще бъде увеличено от сегашните 1,74% на 2,2%. Емисиите от секторите извън СТЕ на ЕС ще трябва да се понижат с 30% под равнището за 2005 г.

Останалите засягат повишаването на дяла на енергията от възобновяеми източници, която се определя като решаващ фактор в прехода към конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система; повишаване на енергийната ефективност; реформа на СТЕ на ЕС; постигане конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия и въвеждането на нова система за управление.

Очаква се рамката да бъде разгледана от Европейския съвет на неговото пролетно заседание, насрочено за 20-21 март.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Биоразградими и компостируеми пластмасиТехнически статии

Биоразградими и компостируеми пластмаси

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно.

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Европейска схема за търговия с емисииПроекти

Европейска схема за търговия с емисии

Eвропейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) е механизъм за ограничаване обема на емисии парникови газове от горивните инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, от които сумарно се генерират близо 50% от парниковите газове в ЕС. Системата позволява търговия с квоти за емисии, което гарантира, че общите емисии се поддържат под ограничаващата стойност и че за редуцирането им могат да бъдат предприети икономически най-изгодните мерки.

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.

Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда

Силвия Грос, управител на Auwa Рисайклинг БългарияИндустриалният напредък води както до благосъстояние, така и до неблагоприятни последици за природата. С нашата дейност в областта на технологиите за опазване на околната среда и рециклирането повече от 20 години отговаряме на изискванията на променената околна среда.

Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии Интервю

Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

Търговският аташе към посолството разказва за най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в Австрия, и на какви иновативни технологии и добри практики са базирани.

МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

Експертът в отдел "Управление на битови и строителни отпадъци" в МОСВ очертава прогнозните екологични и икономически ползи от изпълнението на Националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top