281,4 млн. евро за нови проекти в областта на околната среда и климата от ЕК

25.07.2013, Брой 2/2013

 

248 нови проекта по програмата LIFE+ бяха одобрени за финансиране от Европейската комисия. Те обхващат дейности в областта на опазването на природата, изменението на климата, политиката в областта на околната среда и информацията и комуникацията по екологични въпроси във всички страни от Съюза.

Общите инвестиции са на стойност 556,4 млн. евро, от които 281,4 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС. В Европейската комисия са получени общо 1159 предложения в отговор на последната покана с краен срок през септември 2012 г. В направлението LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда са подадени 743 проекта, които са пилотни проекти и представят новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките. 146 от тях са одобрени от ЕК за финансиране. По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 34,6 млн. евро за 29 проекта, които са пряко насочени към борбата с изменението на климата.

Сред останалите важни области са водите, отпадъците и природните ресурси, химическите вещества, градската среда, почвите и качеството на въздуха. Четири от проектите са свързани с повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с природата и биоразнообразието, а шест проекта са насочени към други екологични въпроси като изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайбрежното замърсяване.

Чрез проектите по LIFE+ Природа и биологично разнообразие се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване. От 258 получени предложения Комисията избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други организации.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top