1,2 млрд. лв. ще бъдат предоставени за проекти в областта на околната среда през 2016 г.

12.03.2016, Брой 1/2016

 

Финансовите инструменти, които Министерството на околната среда и водите управлява, ще финансират реализацията на екологични проекти в общините с близо 1,2 млрд. лв. през т.г. Най-големият финансов ресурс е предвиден от новата Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. - около 1 млрд. лв., 402,6 млн. лв. от които са за водния сектор и реализацията на т.нар. ранни проекти в Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен.

Средства за изпълнението на екологични проекти ще предоставят и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националният доверителен екофонд.

В сектор “Отпадъци” е открита процедура за изграждане на компостиращи инсталации, която ще получи финансиране в размер на 98 млн. лв. През третото тримесечие на годината ще бъде обявена процедура за изграждане на инсталации за анаеробно разграждане на разделно събирани биоразградими отпадъци, която ще е на стойност 101 млн. лв.

Сектор “Води” пък ще получи 121,5 млн. лв., които ще бъдат предоставени на 5 общини. В други 8 общини вече е обявена процедурата за т.нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура – Банско, Видин, Враца, Златни Пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол.

Със средства по ОПОС 2014-2020 г. ще се реализират и проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 млн. лв. Бенефициенти по нея ще могат да са общините с влошено качество на атмосферния въздух.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Екологични и инфраструктурни проекти в община КарловоТехнически статии

Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top