В новия брой на Екология & Инфраструктура

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Екология и Инфраструктура 6/2017 е първият, пилотен брой в новия формат на единственото у нас техническо списание за екология.
Най-интересното от Ecomondo 2017 - от мястото на събитието. Репортаж на журналист на списанието за случилото се на най-големия европейски екологичен форум. Интересни екологични проекти в общините Габрово и Търговище. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите в статията за Келдал апаратите. Методите и техниките за намаляването на отпадъците от промишленото производство и още супер интересни статии в броя.

Целият бройНай-интересно

Технологични тенденции в областта на пречистването на водиТехнически статии

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

За да се отговори на новите предизвикателства, се разработват, тестват и прилагат редица нови технологии за третиране на отпадъчни води, които позволяват да се постигне съответствие както с настоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединенияТехнически статии

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни мерки, като ако не е посочено друго, те са приложими и за нови, и за съществуващи инсталации.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна ЗагоркаПроекти

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Компанията полага много усилия за намаляване нивото на водопотребление за всеки литър произведена бира, като поставените цели на глобално ниво за групата на Хайнекен нареждат Загорка сред компаниите, които са постигнали най-висока ефективност в тази насока.

Джет миксери и аератори за отпадъчни водиТехнически статии

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Системите за джет аерация използват по-малко енергия от другите системи за дифузна аерация. Непосредственото сравнение в реалните условия на пречиствателна станция за отпадъчни води показва, че с джет аераторите може да се реализира 40% по-ниска консумация на енергия.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

Още броеве

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 4 2017

Лято е, лее се бира...
Акцент в бр. 4/2017 е темата "Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия". Подготвихме още отразяване на най-интересното от новия конкурс "Екообщина", поглед към предстоящата Конвенция Минамата относно живака. За специалистите разглеждаме подробно джет миксерите и аераторите за отпадъчни води, във фокус са и технологиите за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. И това не е всичко, вижте целия брой.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 1 2017

Да подредим боклука...

Водеща тема е "Оборудване за механично третиране на отпадъци". Статията разглежда принципа на работа на различните съоръжения за редуциране на размера, сортиране, сепарация и компактиране на отпадъци. Тези процеси подпомагат предварителното третиране и позволяват отделянето на рециклируемите фракции. 
Още в броя - "Дозиращи помпи за пречиствателни станции", "Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци", "Изисквания при транспорта на опасни отпадъци" и др.

Целият брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top